Przejdź do treści
Wyszukaj w sklepie:

Regulamin sklepu

I. DEFINICJE

 1. WŁAŚCICIEL SERWISU – Kerabike- myjnie rowerowe Patrycja Janczak z siedzibą w Niedrzwicy Dużej przy ul. Żabiej 26, 24-220 Niedrzwica Duża, NIP 7133095888, REGON 368432651, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra d.s. Rozwoju, Pracy i Technologii.
 2. REGULAMIN – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu.
 3. SKLEP/ SERWIS – sklep internetowy prowadzony przez Kerabike- myjnie rowerowe Patrycja Janczak na zasadach określonych w Regulaminie, Sklep internetowy dostępny w domenie https://kerabike.pl.
 4. REJESTRACJA – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu wymaganych danych, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 5. KONTO – rejestracja Użytkownika na platformie; utworzone Konto zawiera dane osobowe;
 6. UŻYTKOWNIK- oznacza każdą osobę fizyczną, która po zarejestrowaniu się w Serwisie jest uprawniona do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb.
 7. KLIENT/ KUPUJĄCY – Klientem Sklepu może być zarówno Klient Konsument, jak i Klient Przedsiębiorca.
  Klient Konsument to osoba fizyczna powyżej 18 roku życia dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Klient Przedsiębiorca to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Serwisie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. TOWAR/ PRODUKT – oznacza produkt, który oferowany jest na sprzedaż w sklepie Kerabike. Sprzedawane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. OFERTA/ OGŁOSZENIE – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Serwis Kerabike.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. DNI ROBOCZE- oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać Oferty zamieszczone w Serwisie.
 2. Rejestracja w Serwisie jest obowiązkowa – w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu (np. dodanie Towaru do ulubionych, złożenie zapytania do Oferty itp.)
 3. Użytkownicy dokonują Rejestracji, za pomocą odpowiedniego formularza, po podaniu wyszczególnionych w nim danych, w tym adresu e-mail, hasła.
 4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do całości zasobów Serwisu.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Serwisu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych Serwisów współpracujących z www.kerabike.pl, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Kerabike.
 7. Użytkownik Serwisu, może w każdej chwili usunąć swoje Konto, bez podawania przyczyny.
 8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  – korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  – korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Właściciela Sklepu,
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia na przedmioty oferowane w Sklepie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 2. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
 3. Klient dokonuje i potwierdza zakup wybranego przedmiotu lub przedmiotów za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub innego o podobnym znaczeniu. Użycie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.
 4. Klient wypełniając formularz zamówienia zobligowany jest podania informacji, czy składa zamówienie jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca. Jeżeli Klient Przedsiębiorca składa zamówienie na firmę wymagane jest podanie numeru NIP działalności.
 5. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada lub w momencie, gdy taki obowiązuje.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Sklep Oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (Kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, w momencie, gdy Sklep niezwłocznie potwierdzi jej przyjęcie do realizacji.
 7. Klient, po dokonaniu transakcji, automatycznie otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail, wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich jej istotnych elementów, w tym datę i godzinę kupna, informację o przedmiocie transakcji, kwocie Zamówienia oraz wysokości kosztów wysyłki.
 8. Zmiany w Zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep.
 9. Sklep ma prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:
  – nieopłaconych przez Klienta Zamówień,
  – Zamówień wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
  – Zamówień złożonych w sposób nieprawidłowy, posiadających błędne dane,
  – Zamówień złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą mailową na adres: sklep@kerabike.pl lub drogą telefoniczną pod numerem +48 690 866 500.

IV. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Dostępność Towarów oferowanych w Sklepie jest zmienna. Nie wszystkie Towary dostępne na stronie sklepu www.kerabike.pl w zakładce „Sklep” dostępne są z opcją wysyłki w 24 godziny.
 2. Każde Ogłoszenie dostępne na stronie Sklepu posiada informację o dostępności konkretnego Produktu, czasie jego dostawy i czasie wysyłki.
 3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

V. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co znaczy, że zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie. Nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep Zamówieniach do realizacji.
 5. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
  w formie przelewu na numer Konta bankowego:
  – 05 1050 1953 1000 0092 4740 3513
  – za pośrednictwem systemu płatności PRZELEWY24 i oferowanych przez system dostępnych metod płatności. Po przejściu do płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności. W przypadku braku odnotowania płatności w ciągu godziny od dokonania Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane.
 6. Nie ma możliwości płatności za Zamówienie poprzez opcję za pobraniem.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego produktu. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 8. Sprzedany Produkt pozostaje własnością Kerabike- myjnie rowerowe Patrycja Janczak do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTAWA I JEJ KOSZTY

 1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w Zamówieniu adres.
 2. Klient zostaje informowany o terminie dostawy w momencie, gdy Sklep nada Zamówienie złożone przez Klienta.
 3. Dostawy Zamówień odbywają się w dni robocze.
 4. W przypadku Zamówienia kilku produktów, których czas dostawy jest zróżnicowany, Zamówienie zostanie dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.
 5. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego złożonego Zamówienia.
 6. Koszty transportu/ dostawy ponosi Klient.
 7. Na Kupującym ciąży obowiązek zapłaty za wysyłkę i kwota ta doliczana jest do Zamówienia. W przypadku wysyłek zagranicznych cennik za wysyłkę Towaru będzie podany w załączniku do Regulaminu.
 8. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń podczas odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient Konsument lub Klient Przedsiębiorca ma prawo, bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy należy, aby Klient Konsument lub Klient Przedsiębiorca wysłał z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy/ formularz na adres e-mail sklep@kerabike.pl i dołączył je do paczki zwrotnej. Wzór formularza zwrotu znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 2. Ze względów higieny i bezpieczeństwa prawo do odstąpienia od umowy i prawo do zwrotu nie mają zastosowania do Produktów zaliczających się do bielizny osobistej, w tym przypadku skarpet kolarskich.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, nieuszkodzony, nieużywany Towar Klient Konsument lub Klient Przedsiębiorca powinien zwrócić na adres: Kerabike- myjnie rowerowe, ul. Żabia 26, 24-220 Niedrzwica Duża wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy/ formularzem zwrotu i fakturą VAT lub z paragonem w terminie 14 dni.
 4. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 5. Klient powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 6. W przypadku poprawnie przetworzonego procesu odstąpienia od umowy, Sklep ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić Klientowi należność za zwrócone Produkty.
 7. Zwrot płatności odbywa się za pośrednictwem tego samego środka płatności, którym Klient posłużył się podczas pierwotnej transakcji.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady Towarów- niezgodność z umową Towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w przypadku Klientów Konsumentów i Klientów Przedsiębiorców na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku otrzymania Towarów z wadą, Klient może odesłać zakupiony Towar do Sklepu w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Reklamowany Towar Klient ma obowiązek przesłać na adres: Kerabike- myjnie rowerowe, ul. Żabia 26, 24-220 Niedrzwica Duża.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesłać na adres: sklep@kerabike.pl.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy reklamowany Towar musi zostać wysłany przez Sklep do Producenta. W takiej sytuacji Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji, a czas oczekiwania na rozwiązanie reklamacji zależne jest od Regulaminu Producenta.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku braku informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14-dniowy na rozpatrzenie reklamacji biegnie wówczas od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na przypisany do Klienta adres e-mail.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany Towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli wymiana na Towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego Towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w Sklepie Towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient ma prawo odwołać się od decyzji w ramach reklamacji. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Kerabike w ramach Sklepu www.kerabike.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałym Sądem Polubownym – Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie lub skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej na stronie ec.europa.eu/odr.
 9. Przy uwzględnieniu reklamacji w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu wadliwego Sprzedawcy ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 10. W przypadku zgody Klienta na wymianę Towaru koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.
 11. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 12. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych.
 13. Reklamacji nie podlegają Produkty, których wady powstały na skutek naturalnego zużywania się Produktu; uszkodzeń mechanicznych; odbarwień powstałych w skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu; przemoczenia.

IX. ROLA Kerabike

 1. Kerabike nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach portalu www.kerabike.pl. Nie ponosi odpowiedzialności również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, będących konsekwencją naruszeń postanowień Regulaminu.
 2. Kerabike ponosi odpowiedzialność, określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jeżeli taką odpowiedzialność przyjęto, zgodnie z postanowieniami niniejszego egulaminu.
 3. Kerabike może weryfikować przestrzeganie Regulaminu. Weryfikacja Użytkownika w tym zakresie następuje poprzez nawiązanie Kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jej przebiegu.
 4. W przypadku powzięcia wiadomości, że działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu Kerabike, w zależności od rodzaju, skali oraz okoliczności naruszenia może udzielić upomnienia Użytkownikowi również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej;
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu www.kerabike.pl, w tym również odpowiedzialność odszkodowawczą względem Serwisu lub innych Użytkowników.
  X. PRAWO DO MATERIAŁÓW
 6. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie www.kerabike.pl stanowią przedmiot praw Kerabike. Dotyczy elementów grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków Towarowych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie.
 7. Każdorazowe pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie lub celu materiałów dostępnych w Serwisie www.kerabike.pl wymaga zgody Kerabike i nie może naruszać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, interesów Kerabike oraz Użytkowników.

X. PRAWO DO MATERIAŁÓW

 1. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie www.kerabike.pl stanowią przedmiot praw Kerabike. Dotyczy elementów grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków Towarowych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie.
 2. Każdorazowe pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie lub celu materiałów dostępnych w Serwisie www.kerabike.pl wymaga zgody Kerabike i nie może naruszać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, interesów Kerabike oraz Użytkowników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są transakcje, jest język polski. Ceny dotyczące danej Oferty również podawane są w walucie polskiej.
 2. W przypadku dostosowania Sklepu www.kerabike.pl do wyświetlania w języku angielskim lub innym języku obcym, ceny Ofert podawane będą w EURO w obcojęzycznej wersji językowej. Wszelkie rozliczenia międzywalutowe za sprzedaż dokonaną za pośrednictwem platformy następować będą wg średniego kursu EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia transakcji.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Kerabike przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę, poprzez akceptację stosownej klauzuli, na wysyłanie Newslettera. Powyższe nie warunkuje korzystania ze strony www.kerabike.pl.
 5. Użytkownik może kontaktować się z Kerabike w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  pisemnej, na adres: ul. Żabia 26, 24-220 Niedrzwica Duża
  elektronicznej na adres e-mail sklep@kerabike.pl lub za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza Kontaktowego znajdującego się na stronie.
 6. Właściciel Sklepu może kontaktować się z Użytkownikami w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej na wskazane przez Użytkowników dane.
 7. Jeżeli jakikolwiek zapis Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny, pozostałe zapisy Regulaminu pozostają w mocy.
 

Skontaktuj się z nami​

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.kerabike.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności